فناوری اطلاعات و امنیت شبکه

واژگان زبان تخصصی رایانه                                                                      "دانشجویان و دوستان عزیز، فقط به چیزهای خوب و انرژی بخش فکر کنید. "

واژگان زبان تخصصی امنیت اطلاعات                                                   "اخبار منفی را حتی الامکان دنبال نکنید. نگذارید فکرهای منفی شما را احاطه کند."

شمای کلی از کسب و کار الکترونیک:    1 ،  2 ،  3 ،  4

--------------------------

شمای کلی از آموزش الکترونیک:    1 ،  2 ،  3 ،  4   5 ،  6 ،  7

کاربرد فناوری اطلاعات در تحقیقات اجتماعی                                        "همچون کوه ها و دریا، بزرگتر از ناراحتی ها و نازیبایی های درون خود باشید تا عظمت پیدا کنید"

کاربرد فناوری اطلاعات و  ارتباطات                                                                "قوی باشید و محکم"

وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی                                             

تمرین های عملی کار با سیستم عامل ویندوز